McFlurry™ OREO® Gula Melaka
Pai Pisang
OREO® McFlurry™
Sundae Coklat & Coklat
Sundae Coklat & Strawberi
Mangga Pic Ais Kisar
Laici Beri Ais Kisar
Strawberi Ais Kisar
Mekdi Lunch Box