Terma & Syarat

Terma dan Syarat Laman Web McDonald's

SILA BACA DENGAN TELITI TERMA DAN SYARAT BERIKUT.

Dengan menggunakan laman ini, anda bersetuju dengan terma dan syarat yang ditetapkan. Jika anda tidak bersetuju, anda tidak seharusnya menggunakan laman ini.

LARANGAN PENGGUNAAN

Bahan yang diambil daripada www.mcdonalds.com.my, www.mcdelivery.com.my dan lain-lain laman World Wide Web yang dimiliki, dikendali, di bawah lesen, atau dikawal oleh McDonald's™ Corporation atau mana-mana syarikat yang mempunyai kaitan, gabungan, atau subsidiari (bersama, "McDonald's™) tidak dibenarkan untuk membuat salinan atau diedar, atau dicetak semula, dimuat-naik, dipos, atau dihantar dalam apa jua cara, tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu oleh McDonald's™ KECUALI: anda dibolehkan memuat-turun satu salinan bahan itu pada satu komputer untuk kegunaan peribadi, untuk kegunaan bukan komersil sahaja, dengan syarat anda tidak memadam atau mengubah sebarang hakcipta, tanda dagangan, atau notis-notis proprietari lain. Pengubahsuaian atau penggunaan bahan-bahan itu untuk sebarang tujuan lain adalah melanggar hakmilik intelek McDonald's™. Bahan yang terdapat dalam laman ini adalah disediakan untuk tujuan yang sah di sisi undang-undang. Jika anda memuat-turun perisian daripada laman kami, perisian, termasuk semua fail, imej, terkandung atau dihasilkan melalui perisian tersebut, dan data yang mengiringi (bersama, "Perisian") adalah dianggap dilesenkan kepada anda oleh McDonald's™. Tiada sebarang hakmilik mahupun kebenaran hakmilik intelek dipindahkan kepada anda, tetapi kekal dengan McDonald's™, di mana ia memiliki sepenuhnya dan lengkap hakmilik ini. Anda tidak boleh menjual semula, menyusun semula, merencana semula, menyahpasang, atau sebaliknya mengubah Perisian tersebut kepada bentuk yang dapat difahami oleh manusia.

SEKATAN LIABILITI

McDonald's™ tidak bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan atau kecederaan yang disebabkan oleh, termasuk tapi tidak terhad kepada, sebarang kegagalan prestasi, kesilapan, pengabaian, gangguan, kerosakan, kelambatan dalam pelaksanaan transmisi, virus terhadap komputer, atau kegagalan talian internet. McDonald's™ tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kecederaan, termasuk tapi tidak terhad kepada, kerosakan khas atau kerosakan akibat daripada penggunaan, atau ketidakupayaan mengguna, bahan-bahan daripada laman ini, walaupun terdapat kecuaian atau McDonald's™ atau wakil sah McDonald's™ telah dinasihat akan kemungkinan berlakunya kerosakan, atau kedua-duanya sekali. Batasan atau pengecualian liabiliti di atas mungkin tidak tertakluk kepada anda sehingga undang-undang yang berkenaan mungkin tidak membenarkan batasan atau pengecualian bagi liabiliti terhadap kerosakan tidak sengaja atau akibat daripadanya. Jumlah liabiliti McDonald's™ kepada anda untuk segala kerugian, kerosakan, dan akibat daripada tindakan (dalam kontrak, tort (termasuk tetapi tidak terbatas kepada kecuaian), atau sebaliknya) tidaklah melebihi jumlah yang anda bayar untuk mengakses laman ini.

PENYERAHAN

Segala kenyataan, cadangan, idea, grafik, atau maklumat-maklumat lain berhubung McDonald's™ melalui laman ini (bersama, "Penyerahan") akan selamanya menjadi hakmilik McDonald's™. McDonald's™ tidak perlu menganggap mana-mana Penyerahan sebagai maklumat sulit, dan tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang idea bagi perniagaannya (termasuk tetapi tidak terbatas kepada , produk, atau idea pengiklanan) dan tidak akan menanggung sebarang liabiliti hasil daripada mana-mana kesamaan yang mungkin berlaku dalam operasi masa depan McDonald's™. Tanpa batasan, McDonald's™ mempunyai hakmilik eksklusif bagi semua hakmilik sedia ada pada masa ini dan masa hadapan terhadap Penyerahan bagi setiap bentuk dan sifat di mana-mana sahaja. Melainkan telah diberitahu di dalam para di bawah ini, McDonald's™ dengan ini berhak untuk mengguna Penyerahan tersebut untuk sebarang komersial atau tujuan lain tanpa pampasan diberikan kepada anda atau orang lain yang menghantar Penyerahan tersebut. Maklumat yang dikenali secara peribadi yang mungkin diterima pada laman ini adalah diberikan secara sukarela oleh pengunjung laman ini. Maklumat ini adalah untuk tujuan secara dalaman sahaja dan tidak dijual atau sebaliknya kepada pihak ketiga McDonald's™ atau kepada entiti-entiti lain yang tidak terlibat dalam pengendalian laman ini. Oleh itu, kebenaran untuk menggunakan Penyerahan adalah tertakluk kepada penggunaan terhad bagi maklumat ini dan tidak termasuk kepada maklumat tidak kekal. Anda sedar bahawa anda bertanggungjawab terhadap apa sahaja bentuk bahan yang anda hantar, dan anda, bukan McDonald's™ mempunyai tanggungjawab penuh terhadap mesej, termasuk undang-undangnya, kebolehpercayaan, kesesuaian, keaslian, dan hakcipta.

BIDANGKUASA

Melainkan telah diperjelaskan sebaliknya, segala bahan yang terdapat dalam laman McDonald's™ adalah disediakan untuk memberi maklumat tentang McDonald's™. McDonald's™ mengawal dan mengendalikan laman ini dari pejabat mereka di Kuala Lumpur, Malaysia dan tidak membuat sebarang representasi bahawa bahan-bahan ini adalah sesuai atau tersedia untuk kegunaan di lokasi lain. Sekiranya anda mengguna laman ini dari lokasi lain maka anda adalah bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang berkaitan dengannya. Beberapa perisian dari laman web ini adalah tertakluk kepada undang-undang kawalan eksport yang berkenaan ( termasuk Amerika Syarikat dan Malaysia ) dan perisian yang tidak boleh dimuat turun atau sebaliknya dieksport atau reexported kecuali mengikut semua undang-undang, ( a) ke dalam ( atau kepada warganegara atau penduduk ) mana-mana negara kepada mana AS , telah meletakkan sekatan ke atas seseorang , termasuk tanpa had , Cuba , Iran , Iraq , Libya , Korea Utara , Syria , atau Yugoslavia; ( b ) kepada semua orang yangdiperuntukkan khas senarai Warganegara Jabatan Perbendaharaan AS , atau ( c ) Jadual Jabatan Perdagangan AS Perintah Penafian , jika anda memuat turun atau menggunakan Perisian, anda mewakili dan menjamin bahawa anda tidak berada di dalam, atau di bawah kawalan, seorang warganegara atau mana-mana negara tersebut atau mana-mana senarai itu.

PENAFIAN

Bahan-bahan dalam laman ini mungkin mengandungi kesalahan teknikal yang tidak tepat atau kesalahan tipografi. McDonald's™ berhak membuat perubahan atau memperbaikinya pada bila-bila masa. BAHAN-BAHAN DALAM LAMAN INI ADALAH DISEDIAKAN "SEPERTI ADANYA" DAN TANPA JAMINAN APA-APA BENTUK JUA SAMA ADA DINYATAKAN ATAU TERSIRAT, SEHINGGA KEPADA HAD SEPENUHNYA MENURUT UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI. McDonald's™ MENAFIKAN SEMUA JAMINAN ATAU KEBOLEHDAGANGAN DAN KELAYAKAN UNTUK SESUATU TUJUAN. MCDONALD'S TIDAK MEMBERI JAMINAN BAHAWA FUNGSI YANG TERKANDUNG DI DALAM BAHAN TIDAK AKAN DIGANGGU ATAU BEBAS DARIPADA KESALAHAN, BAHAWA KEROSAKAN AKAN DIPERBAIKI, ATAU LAMAN INI ATAU SERVER YANG MEMBOLEHKAN IA WUJUD ADALAH BEBAS DARIPADA VIRUS ATAU KOMPONEN-KOMPONEN YANG MEMUDARATKAN. MCDONALD’S TIDAK MEMBERI JAMINAN ATAU MEMBUAT SEBARANG REPRESENTASI BERKAITAN PENGGUNAAN ATAU HASIL DARIPADA PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN DALAM LAMAN INI DARIPADA SEGI KESAHIHAN, KETEPATAN, KEBOLEHPERCAYAAN ATAU SEBALIKNYA. ANDA (DAN BUKAN MCDONALD’S) MEMIKUL KESELURUHAN KOS BAGI SEGALA PERKHIDMATAN YANG DIPERLUKAN, PEMBAIKAN ATAU PEMBETULAN. PENGECUALIAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERTAKLUK KEPADA ANDA, KEPADA TAHAP DI MANA UNDANG-UNDANG MUNGKIN TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN BAGI JAMINAN YANG DIMAKSUDKAN.

PEMBATALAN

McDonald's™ atau anda boleh membatalkan perjanjian ini pada bila-bila masa. Anda boleh membatalkan perjanjian ini dengan memusnahkan: (a) semua bahan yang diambil daripada semua laman McDonald's™, dan (b) segala dokumen yang berkaitan dan semua salinan dan pemasangan (bersama, "Bahan-bahan"). McDonald's™ boleh membatalkan perjanjian ini serta-merta tanpa sebarang notis jika, dalam pertimbangannya, anda telah melanggar mana-mana terma atau syarat daripada perjanjian ini. Sebaik sahaja pembatalan dibuat, anda mestilah memusnahkan semua bahan.

PELBAGAI

Terma dan Syarat ini akan ditentukan dan diinterpretasikan selaras dengan undang-undang Malaysia, meskipun mana-mana prinsip bercanggah dengan perundangan. Jika mana-mana bahagian dalam Terma dan Syarat ini tidak mengikut undang-undang, terbatal, atau tidak dapat dilaksanakan, bahagian tersebut akan dianggap terasing dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan perlaksanaan bagi mana-mana peruntukan yang seterusnya. Bukti yang menunjukkan terdapat penggunaan laman ini bagi tujuan yang menyalahi undang-undang akan diserahkan kepada pihak berkuasa undang-undang. Ini adalah perjanjian penuh di antara pihak berkaitan yang menggunakan laman ini. McDonald's™ boleh mengubah Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa dengan mengemaskini lamannya. Produk dan perkhidmatan McDonald's™ boleh didapati di banyak tempat di seluruh dunia. Walau bagaimanapun, laman McDonald's™ boleh menggambarkan produk dan perkhidmatan yang tidak boleh didapati di seluruh dunia. Laman ini mungkin boleh dipaut dengan laman lain yang tidak diselenggarakan oleh McDonald's™. McDonald's™ tidak bertanggungjawab di atas kandungan yang terdapat dalam laman tersebut. Kemasukan mana-mana pautan kepada laman tersebut tidak boleh dirujuk sebagai pengesahan oleh McDonald's™ bagi laman tersebut. Syarat-syarat ini laman web , bersama-sama dengan Polisi Privasi dan mana-mana dasar-dasar lain yang anda boleh bersetuju dengan , merupakan perjanjian menyeluruh antara McDonald dan anda berkenaan dengan penggunaan Laman ini.

MAKLUMAT TANDA DAGANG

Tanda dagang berikut yang terkandung di sini adalah milik McDonald’s™ Corporation dan ahli gabungannya: 1-800-MC1-STCK, Always Quality. Always Fun., America's Favorite Fries, Arch Deluxe, Aroma Caf?, Automac, Big Mac, Big N'Tasty, Prosperity Burger, Big Xtra!, Birdie, the Early Bird and Design, Black History Makers of tomorrow, Bolshoi Mac, Boston Market, Cajita Feliz, Changing The Face of The World, Chicken McGrill, McChicken, Spicy Chicken McDeluxe, Chicken McNuggets, Ayam Goreng McD, Filet-O-Fish, Quarter Pounder, Bubur Ayam McD, Egg McMuffin, Sausage McMuffin, Hotcakes, Chicken McNuggets, Big Breakfast, McValue Meal, Extra Value Meal, McValue Lunch, Gerbang Alaf Restaurants Sdn Bhd (dahulu dikenali sebagai Golden Arches Restaurants Sdn Bhd) ("McDonald's® Malaysia"), Gerbang Alaf Restaurants Sdn Bhd (dahulu dikenali sebagai Golden Arches Restaurants Sdn Bhd) ("McDonald's® Malaysia") Logo, Good Times. Great Taste., Good Jobs For Good People, Great Breaks, Grimace and Design, Groenteburger, HACER, Hamburglar and Design, Hamburger University, Happy Meal, Happy Meal logo, Happy Meal Box Design, Helping Hands Logo, "it's what i eat and what i do, McDonald's, Have You Had Your Break Today?, Healthy Growing Up, Hey, i'm lovin' it, Family Breakfast Box, Family Dinner Box logo, RMCC, RMHC, Ronald McDonald House, Ronald McDonald House Charities, Ronald McDonald House Charities Logo, Ronald McDonald House Logo, Lifting Kids To A Better Tomorrow, Mac Attack, Mac Jr., Mac Tonight McDonald's Building Design, McDonaldland, McDonald's McDonald's All Star Racing Team, McDonald's Is Your Kind of Place, McDonald's Means Opportunity, McDouble, McDrive, McExpress, McFranchise, McGriddles, McGrilled Chicken, McHappy Day, McHero, McJobs, McKids, McKids Logo, , McFamily, Flavor Twist, McFlurry, ChocoTop, Oreo McFlurry, Weekday Breakfast Special Logo, McDonald's Premium Roast Coffee, McCafe, Single Arch Logo, Speedee Logo, Super Size, Teriyaki McBurger, The House That Love Built, The House That Love Built Design, twoallbeefpattiesspecialsaucelettucecheesepicklesoniononasesameseedbun, Vegi Mac, We Love to See You Smile, What's On Your Place, When the U.S. Wins You Win, World Children's Day, World Children's Day Logo, World Famous Fries, You Deserve a Break Today, McDWireless McDonald’s™ dan gabungannya tidak mempunyai wakil bagi kehadiran mana-mana produk atau perkhidmatan yang dinyatakan di sini.

Semua tanda dagang lain adalah hakmilik pemilik tanda dagang masing-masing.